Førstehjælp

Hvad er førstehjælp?

Den hjælp man kan give en skadet eller akut syg person, før det sundhedsfaglige uddannede personale ankommer

 • Akut livreddende førstehjælp
 • Almindelig førstehjælp

Hvad skal man gøre på et skadessted?

 • Skaffe overblik over skadestedet, og ikke udsætte sig selv for farer
 • Sikre skadestedet og de tilskadekomne
 • Tilkalde hjælp
 • Give almindelig og/eller livreddende førstehjælp
 • Organisere arbejdet - fordele opgaverne
 • Give direkte og enkle ordrer

Hvordan sikrer man skadestedet?

Hvis ulykken sker i en bil eller lign.:

 • Sæt advarselstrekant op og tænd katastrofeblinket i bilen
 • Hvis muligt, parker bilen så den beskytter den/de tilskadekomne
 • Bring den/de tilskadekomne i sikkerhed
 • Pas på evt. køretøjer der kan vælte
 • Hold nysgerrige tilskuere væk
 • Sørg for at ulykken ikke udvikler sig

Giv livreddende førstehjælp

 • Gå først til den/dem, der er stille
 • Kontroller at de tilskadekomne trækker vejret, trækker de ikke vejret, så sørg for frie luftveje
 • Stop evt. blødninger
 • Vælg den rigtig lejring af den/de tilskadekomne
 • Start eventuel genoplivning

Hvordan tjekker man bevidsthedsniveau ved en tilskadekommmen?

 • Forsøg at få kontakt til personen – tal højt
 • Hvis der ingen respons er:
  • Tag fat i skuldrene og rusk personen
  • Klem/niv på indersiden af overarmen eller låret

Hvordan tjekker man luftvejene ved en tilskadekommen?

 • Tjek at underkæbe og tunge ikke er faldet tilbage og blokerer for vejrtrækning
 • Se efter fremmedlegemer i mund og svælg (blod, opkast, protese, madrester ol.)
 • Tjek om tøj strammer omkring halsen på den tilskadekomne
 • Sørg for at den tilskadekomnes hoved ikke bøjer forover

Hvordan tjekker man vejrtrækning?

 • Se efter åndedrætsbevægelser på brystkassen
 • Bøj den skadedes hoved bagover
 • Sørg for frie luftveje
 • Læg din kind over munden på skadede og lyt/føl efter vejrtrækning

Tegning af hvordan hovedet bøjes bagover

Hvordan tjekker man kredsløbet på en tilskadekommen?

 • Se på læber og hud – tegn på dårligt kredsløb er hvis den skadede er bleg, klam og kold med blå læber
 • Hvis den skadede er bevidstløs så tag pulsen på siden af halsen - dette kan være svært hvis man uøvet
 • Brug ikke for meget tid at tjekke kredsløbet, men start genoplivning

Hvad gør du når tilskadekomne selv trækker vejret?

 • Læg den skadede i stabilt sideleje (se længere nede)
 • Stands synlige blødninger
 • Hæv den skadedes ben, så der kommer blod til hjernen
 • Fjern eventuelle fremmedlegemer fra luftvejene på den skadede, hvis dette besværliggør vejrtrækningen

Sådan lægges en person i stabilt sideleje

Anvendes hos tilskadekomne som trækker vejret selv, men kan også bruges hvis den tilskadekomne skal kaste op, da det holder luftvejene åbne.

Forlad ikke personen i sidelejet medmindre det er for at hjælpe andre tilskadekomne!

Trin 1:

 

 • Læg den tilskadekomne på ryggen
 • Armen tættest på dig skal ligge på underlaget med 90 graders bøjning i albueleddet
 • Den anden arm skal lægges over brystkassen til den modsatte sides skulder
 • Bøj det knæ, som skal være øverst

Trin 2:

 • Rul tilskadekomne mod dig selv, så han/hun ligger stabilt på siden
 • Bøj hovedet lidt bagover
 • Placer tilskadekomnes hånd under kinden for støtte

Mund til mund-metoden

 • Læg den tilskadekomne på ryggen
 • Løft hovedet bagover og hagen lidt op
 • Klem næseborene sammen på den tilskadekomne og placer din mund henover personens mund
 • Blæs roligt og jævnt
 • Se efter at brystkassen hæver sig, når du blæser
 • Lad luften strømme ud før en ny indblæsning

Tegning af mund til mund metoden

Brystkompression

 • Sæt dig på knæ ved siden af den skadede
 • Placer dine hænder på den skadedes brystben, midt mellem brystvorterne
 • Fjern tøjet fra brystkassen, så du lettere kan finde det rigtige sted

Sådan placerer du hænderne

 • Tryk lodret ned ca. 5 cm, og slip igen
 • Brug strakte arme, bøj bagud i håndleddet og pres med håndroden
 • Tryk 30 gange efter hinanden, ca. 2 gange per sekund og tæl højt
 • Efter 30 tryk, indblæses to gange efter mund til mund-metoden

Tegning af brystkompression

Mund til mund-metoden og brystkompressioner får sjældent den skadedes hjerte i gang igen, men opretholder kredsløb med blod og ilt til hjerne og andre vigtige organer, indtil en hjertestarter eller uddannet personale kommer til og tager over.

Rekvirer hjælp - 112

 • Oplys hvem du er og hvor ulykken er sket, så præcist som muligt
 • Hvad er der sket?
 • Hvor mange tilskadekomne er der?
 • Er der alvorlige skader?
 • Er nogen fastklemte?
 • Sørg for at dine oplysninger bliver bekræftet for at undgå misforståelser

Efter ulykken

 • Vær åben og tal om det der er sket
 • Søg hjælp, hvis du har brug for det
 • Ved at tale åbent om dine oplevelser og evt. angst gør, at du kan lægge hændelsen bag dig

Aarhus Universitet har et kriseberedskab der kan kontaktes, hvis du har brug for hjælp efter en ulykke.

Som udgangspunkt tilbyder instituttet ikke førstehjælpskurser til medarbejderne, dog kan man ved specifikke ønsker kontakte ledelsen og ansøge om deltagelse på kurser.

Aarhus Universitet udbyder både grundkurser og repetitionskurser indenfor førstehjælp, som man ved ansøgning til ledelsen kan bevilges.

Klik her for at komme til Universitets kursushjemmeside for førstehjælpskurser