Affaldssortering og bæredygtighed

På instituttet arbejder vi henimod at være så bæredygtige som overhovedet muligt, og vi beder medarbejderne om at være med til at affaldssortere og bortskaffe affald korrekt.

Papiraffald og alm. pap: Du kan bruge en papirkurv til at samle papiraffald på dit kontor. Papiraffaldet skal herefter bortskaffes i de papircontainere som står i hvert printer/kopirum.

På Moesgård samler man på kontorerne papiraffald i papirkurvene, som tømmes hver dag af rengøringspersonalet.

Papircontaineren tømmes hver torsdag i Nobelparken og på Moesgård ca. en gang om ugen.

Fortroligt papiraffald: Skal i de papircontainere som er med henblik på makulering.
I bygning 1451-1453 står makuleringsspanden i kopirummet på 3. sal i bygning 1451.
I bygning 1461-1463 står makuleringsspanden i kopirummet på 4. sal i bygning 1463.
I bygning 1465-1467 står makuleringsspandene i mellemgangen på hhv. 4. og 6. sal i bygning 1467.
På Moesgaard står makuleringsspanden i lokale 117, bygning 4235.
Papircontaineren afhentes af et eksternt firma, som står for tømning og makulering
Kan du ikke finde spandene eller har spørgsmål, kan du kontakte din lokale afdelingssekretær.

Madaffald/fordærveligt affald: madaffald, brugt papservice, servietter, kuglepenne og lign. skal i restaffaldsspanden som står i køkkenerne.

Batterier: I Nobelparken indsamles batterier i spand mærket ”batteri” som findes på sekretærgangen.
På Moesgaard indsamles batterier i plastbægre i lokalet, hvor der afhentes kontorartikler (4235-119).

Elektronikaffald: Indsamles hos afdelingssekretærerne, som sørger for at IT-afdelingen afhenter det brugte elektronik og genbruger hvad der kan genbruges. Computere, Ipads og mobiltelefoner skal afleveres direkte hos it-afdelingen, da dette er registreret til den enkelte bruger og derfor skal afmeldes. På Moesgård indsamles/afleveres hos afdelingssekretærerne.

Glas og flasker: I Nobelparken står der en glascontainer ved trappen op til bygning 1481 til indsamling af glas. På Moesgård står beholdere til glasaffald i køkkenerne – 1 til glas/flasker med pant, en anden til alt andet glas.

Møbler og andet inventar: Bortskaffelse af møbler sker ved henvendelse til driftskontoret via Dalux eller ved henvendelse til den lokale afdelingssekretær, som kan være behjælpelig.

Flamingo, bobleplast og plastik: Langs med kantinens køkkenvinduer ved bygning 1481 i Nobelparken står nogle store underjordiske affaldsbeholdere hvor dette skal i.
På Moesgård skal den slags affald i de beholdere i køkkenerne, der er til restaffald.

Metalaffald: Kontakt driftskontoret i Nobelparken eller Moesgaard via Dalux https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/bygningsservice/bygningsservice-arts

Tonerpatroner:
I bygning 1451-1453 indsamles de brugte patroner i en kasse i kopirummet på 3. sal i bygning 1451.
I bygning 1461-1463 indsamles de brugte tonerpatroner i de klare plastickasser der står i hvert kopirum.
I bygning 1465-1467 indsamles de brugte tonerpatroner i de klare plastickasser der står i hvert kopirum.

Kasserne tømmes løbende og sendes til genbrug.