Evakuering

Evakuering

Da Aarhus Universitet er en åben institution pålægger det ikke enkelte medarbejdere at stå for evakuering, det er en opgave der påhviler alle.

Det er derfor vigtigt, at du som medarbejder ved hvad du skal gøre i en situation, hvor bygningerne skal evakueres.

En evakuering igangsættes ved at alarmen lyder (høj hyletone), hvorefter evakueringen igangsættes. I Nobelparken er alarmen placeret i stueetagen, der er derfor på hver etage opsat et båthorn, der kan benyttes til at alarmere de omkringliggende etager.
På Moesgaard er opsat talevarslingssystem, som går i gang ved en evakuering.

På hver etage i samtlige bygninger finder du en ”evakueringskasse”. Kassen findes lige inden for døren ind til gangene.
Kassen er afmærket og indeholder:

• En gul vest med tryk: ”Aarhus Universitet. Evakuering”
• En lamineret gul instruks med en udførlig trin-for-trin beskrivelse af evakueringslederens opgaver. Det område, der skal evakueres, er vist på instruksen.

• En orange vest med tryk: ”Aarhus Universitet. Evakuering”
• En lamineret orange instruks med en udførlig trin-for-trin beskrivelse af samlepladslederens opgaver. Placeringen af samlepladsen er vist på et luftfoto på instruksen.

Samlepladsen i Nobelparken er pladsen mellem bygning 1451 og 1461 ved den røde skulptur
Samlepladsen på Moesgaard er på gårdspladsen, Herregården, ved springvandet

Evakueringslederen ifører sig den gule vest og følger den gule instruks. Evakueringslederens opgave er at få området ryddet for personer.
I forbindelse med evakueringen af området, informeres de omkringliggende områder om at der er en evakuering i gang. Ved førstkommende lejlighed informeres den lokale ledelse om hændelsen.
Er der overskud og tid, så luk gerne dørene efterhånden som du kommer til dem for at undgå brandspredning og røgskader.

Samlepladslederen ifører sig den orange vest og følger den orange instruks. Samlepladslederens opgave er at modtage de evakuerede personer fra området på den udpegede samleplads uden for bygningen.
Samlepladslederen skal sørge for at brandvæsenet kan komme til ved at undgå at de evakuerede står på tilkørselsvejene eller står foran indgangsdørene.
Samlepladslederen bedes i det omfang det er muligt, kontakte AU's krisevagt på telefonnummer 87 15 16 17

I forbindelse med at påtage sig rollen som evakuerings- eller samlepladsleder, skal egen sikkerhed altid overvejes.
Evakuering af bygninger sker hvis der udbryder brand eller indløber f.eks. en bombetrussel mod bygningerne.
Hvis en person trænger ind i bygningerne, vil evakuering ikke være den rigtige løsning. Her skal man orientere sig om hvor gerningspersonen befinder sig, undgå kontakt og så vidt det er muligt, barrikadere sig indtil faren er drevet over.

På bagsiden af alle kontordøre i Nobelparken og på Moesgaard ophængt 2 sedler om hvad man skal gøre i tilfælde af alarmering og/eller evakuering.

Der afholdes evakueringsøvelser årligt, hvilket alle medarbejdere, studerende og gæster skal tage aktiv del i.