Arbejdsrelateret stress

På Institut for Kultur og Samfund er vi meget opmærksomme på at der er en sund balance mellem privatliv og arbejdsliv. Men at forebygge stress kræver en fælles indsats for både ledelse og medarbejdere.
I instituttets arbejdsmiljøudvalg (LAMU) arbejdes der løbende på at forebygge og forbedre trivsel blandt instituttets medarbejdere, det er nemlig afgørende for trivslen, at der er et godt samarbejde, både medarbejderne imellem, men også mellem ledelse og medarbejdere.

Som medarbejder kan du være med til at forebygge stress, ikke blot for dig selv men også blandt dine kollegaer.

Hvad kan du gøre som medarbejder?

  • Tal løbende med dine kollegaer om hvilke udfordringer der belaster jer i jeres hverdag og hvordan i bedst mulig kan støtte hinanden.
  • Hold den gode omgangstone – også selvom du eller I føler jer pressede.
  • Vær opmærksom på om der er balance mellem de krav der stilles i arbejdet og de ressourcer du/I har til rådighed. Ressourcer kan både være om du har de rette kompetencer til at udføre en opgave, støtte fra kollegaer og ledelse, hjælpemidler og indflydelse.
  • Vær opmærksom på stress både hos dig selv og dine kollegaer – opleves der tristhed, søvnmangel, hjertebanken, irritabilitet? Står det på over en længere periode?
  • Sig til hvis du eller kollegaer oplever problemer med stress. Gå til din afdelingsleder eller din arbejdsmiljørepræsentant. De kan hjælpe med det videre forløb og har tavshedspligt, hvis du ønsker det.

På Universtitets hjemmeside kan du læse meget mere om arbejdsbetinget stress, finde værktøjer til forebyggelse af stress og en stress-test

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/stress/medarbejder