Interne institutprocesser på IKS

I samarbejde med Forskningsstøtteenheden faciliterer instituttet særlige supportprocesser for større opslagsrunder (fx fra Danmarks Frie Forskningsfond, Carlsbergfondet og Velux Fondens kernegruppeprogram) og for ansøgninger til det Europæiske Forskningsråd.

På Forskningsstøtteenhedens hjemmeside kan du læse mere om de forskellige EU forskningsmidler.

The VELUX HUmpraxis 2023

DEADLINE

OPGAVE

KONTAKT

11. oktober 2023 kl. 12.00

Advisering/meldefrist
Send en mail til instituttets forskningskonsulent og Arts Økonomi med angivelse af:

  • Projektets titel
  • Foreløbig projektbeskrivelse (skitse)
  • Foreløbige budgetposter

Forskningskonsulent, IKS:
Thomas Erslev, thomas.erslev@cas.au.dk

Faglig koordinator, Arts Økonomi,
Thor Fris Jespersgaard,
thor.jespersgaard@au.dk

2. november 2023 kl. 12.00

Budgetgodkendelse
Det endelige budget sendes til godkendelse på instituttet. Et godkendt budget er en forudsætning for indsendelse af interessetilkendegivelsen.

Forskningskonsulent, IKS:
Thomas Erslev, thomas.erslev@cas.au.dk

8. november 2023 kl. 13.00

Ansøgningsfrist
Interessetilkendegivelsen (udfyldt skabelon) indsendes til VELUX Fonden. Det samme gælder budgettet (ligeledes udfyldt skabelon).


Journalisering
Ansøgningsmaterialet sendes desuden til forskningskonsulenten med henblik på journalisering.

Forskningskonsulent, IKS:
Thomas Erslev, thomas.erslev@cas.au.dk