Internal processes at CAS

In cooperation with the Research Support Office, the school facilitates special support processes for more extensive application rounds (e.g. from Independent Research Fund Denmark, the Carlsberg Foundation, and VELUX FONDEN’s core-group programme) and for applications for the European Research Council.


The VELUX HUmpraxis 2023 (only in Danish)

DEADLINE

OPGAVE

KONTAKT

11. oktober 2023 kl. 12.00

Advisering/meldefrist
Send en mail til instituttets forskningskonsulent og Arts Økonomi med angivelse af:

  • Projektets titel
  • Foreløbig projektbeskrivelse (skitse)
  • Foreløbige budgetposter

Forskningskonsulent, IKS:
Thomas Erslev, thomas.erslev@cas.au.dk

Faglig koordinator, Arts Økonomi,
Thor Fris Jespersgaard,
thor.jespersgaard@au.dk

2. november 2023 kl. 12.00

Budgetgodkendelse
Det endelige budget sendes til godkendelse på instituttet. Et godkendt budget er en forudsætning for indsendelse af interessetilkendegivelsen.

Forskningskonsulent, IKS:
Thomas Erslev, thomas.erslev@cas.au.dk

8. november 2023 kl. 13.00

Ansøgningsfrist
Interessetilkendegivelsen (udfyldt skabelon) indsendes til VELUX Fonden. Det samme gælder budgettet (ligeledes udfyldt skabelon).


Journalisering
Ansøgningsmaterialet sendes desuden til forskningskonsulenten med henblik på journalisering.

Forskningskonsulent, IKS:
Thomas Erslev, thomas.erslev@cas.au.dk