WORKZONE (Under construction)

Workzone er AU's journaliseringssystem, der skal understøtte vidensdeling på tværs af organisationen og sikre vores journaliseringsforpligtelser. Alle medarbejdere har et ansvar for at sikre dette.


FOR VIP

Opret sag


På IKS kan alle afdelings-/og centersekretærer oprette sager i workzone. For at sikre, at alle oplysninger er med fra starten, bedes du udfylde denne formular. Formularen modtages af din afdelings-/centersekretær som opretter sagen og sender dig et link, som du skal bruge for at tilgå din sag.  


VEJLEDNING:

Hvad er mit ansvar?

 • Som VIP eller afdelingsleder er det dit ansvar at sørge for, at relevante dokumenter og korrespondance journaliseres i Workzone i henhold til gældende lovgivning.
 • Når en sag er oprettet med hjælp fra din afdelings-/centersekretær, er det dig, der skal journalisere mails, dokumenter og evt. efterfølgende notater fra samtaler eller anden korrespondance på den pågældende sag via din mailboks.
 • Når en sag er afsluttet, er det dig, der skal bede din afdelings-/centersekretær om at lukke sagen.

Hvad skal jeg journalisere?

Listen er ikke udtømmende. 

Sag
Hvad skal journaliseres
Besøg af eksterne parter
Program, aftale om besøg, relevant korrespondance i forbindelse med besøg
Databehandleraftaler
Kontrakter og relevant korrespondance, databehandleraftaler, videregivelseserklæringer
Forskningsansøgninger til fonde, legater, priser
Ansøgninger, indstillinger, sagsbehandling og afgørelse
Forskningsprojekter med ekstern finansiering
Bevillingsskrivelse, ansøgning, budget, godkendelse af ændringer fra bevillingsgiver, afrapporteringer, budgetændringer, relevant korrespondance
Samarbejdsaftaler med eksterne parter
Aftaler, kontrakter (udkast og endelig version), relevant korrespondance
Kontrakter om indkøb eller lån af udstyr
Kontrakt og relevant korrespondance
Deltagelse i formelle danske råd og udvalg
Indstillinger, dagsordener, bilag, referat, relevant korrespondance
Deltagelse i internationale udvalg, medlemskaber og netværk
Indstillinger, dagsordener, bilag, referat, relevant korrespondance
Henvendelser fra myndigheder
Indgående mails, besvarelse af henvendelser
Henvendelser fra virksomheder, organisationer og privatpersoner
Indgående mails, besvarelse af henvendelser
Konferencer organiseret af AU
Aftaler med oplægsholdere, budgetter, program, afrapportering

Gem mail fra Outlook til Workzone


Oprettelse og lukning af sag - hvordan? (opdateres)

Oprettelse af en sag

 1. Benyt ovenstående formular som sikrer, at vi har alle oplysninger, der skal bruges for at oprette en sag til dig. 
 2. Når du har udfyldt formularen og sendt den afsted, opretter vi en sag til dig i systemet.
 3. Vi sender dig en mail med link til sagen, men du skal egentlig ikke bruge linket. Det er blot en bekræftelse på, at du nu vil kunne finde sagen fra din knap i Outlook.
 4. Du kan nu hurtigt gemme korrespondance og dokumenter via Outlook på sagen.

Lukning af sag

 1. Sagen, projektet, opgaven er afsluttet.
 2. Skriv til din afdelings-/centersekretær og bed os om at lukke sagen.

SUPPORT:

 • Skriv til workzonesupport@cas.au.dk eller kontakt din afdelingssekretær for hjælp.
 • OBS: MAC brugere kan ikke selv journalisere pt. og bedes derfor kontakte deres afdelingssekretærer for at få hjælp til journalisering.

FOR TAP

Opret sagGuide til sagsoprettelse

Der er følgende krav til felter, der skal udfyldes ved sagsoprettelse:

 • Sag - vælg Emnesag
 • Titel - alle sager skal starte med 'IKS'
 • Sagsgruppe - se sagsoversigt for hjælp
 • Standard dokumentklassifikation - se AU's vejledning
 • Planlagt afslutningsdato - kendes denne ikke, brug sidste dag i et år
 • Parter - ved eksterne projekter skal parter tilføjes - se Arts vejledning

Følgende øvrige felter bør man være opmærksom på ved sagsoprettelse:

 • Sagsbehandler - bør være den ansvarlige for sagen eller opgaven
 • Ansvarlig enhed - er oftest den enhed, som sagsbehandleren tilhører
 • Sagstekst - detaljer om sagen kan være en stor hjælp ved fremtidige søgninger
 • Læseadgang - adgang til sagen kan begrænses ved valg af særlige enheder, indblik eller personer
 • Projektnummer - ved eksterne projektbevillinger tilføjes dette

Afslut en sag

VEJLEDNINGER:

Instruktioner


Søg efter en sag

Søgning efter sager og dokumenter kræver et par tips for at virke.

 • TIP 1
  Når du søger efter en sag, så brug ikke fritekstfeltet. Brug i stedet titelfeltet.
 • TIP 2
  Brug som minimum søgeoperatorerne (asterisk * og cirkumfleks ^) - se søgeoperatorer
 • TIP 3
  Jo mere præcis, du kan være i din søgning, jo større chance for succes fx ved at udfylde flere af sagens felter.
 • TIP 4
  Når du søger efter et dokument, kan du godt benytte fritekstfeltet. Her gælder samme søgetips som beskrevet for sager.

Fejlmeldinger og kendte fejl


Dashboard og påmindelser


Find flere vejledninger

Du kan finde et stort antal vejledninger - både instruktioner og videotutorials på HR-IT's hjemmeside fx:

FAQ | Quickguide | Del en sag eller dokumenter