For VIP

Opret sag


På IKS kan alle afdelings-/og centersekretærer oprette sager i workzone. For at sikre, at alle oplysninger er med fra starten, bedes du udfylde denne formular. Formularen modtages af din afdelings-/centersekretær som opretter sagen og sender dig et link, som du skal bruge for at tilgå din sag.  


VEJLEDNING:

Hvad er mit ansvar?

 • Som VIP eller afdelingsleder er det dit ansvar at sørge for, at relevante dokumenter og korrespondance journaliseres i Workzone i henhold til gældende lovgivning.
 • Når en sag er oprettet med hjælp fra din afdelings-/centersekretær, er det dig, der skal journalisere mails, dokumenter og evt. efterfølgende notater fra samtaler eller anden korrespondance på den pågældende sag via din mailboks.
 • Når en sag er afsluttet, er det dig, der skal bede din afdelings-/centersekretær om at lukke sagen.

Hvad skal jeg journalisere?

Nedenstående liste er ikke udtømmende. Se også instituttets FAQ her.

VIP-journalisering i Workzone   Eksempler på, hvad der skal journaliseres

Besøg af eksterne parter

 • Dialog med udenlandske ph.d.-studerende (når aftale foreligger)
 • Gæsteprofessorater
 • Mobilitetsansøgning
 • Forskningsprogrammer og centre (aktivitetsplaner)

Databehandleraftaler

 • Baggrundsmateriale, der udleveres til informanter
 • Selve aftalen
 • Datavideregivelse til fx andre universiteter

Forskningsprojekter med ekstern finansiering*

 • Fx AUFF, FKK, EU, Carlsberg m.fl.
(Når det involverer eksterne samarbejdsaftaler, anbefales det at journalisere det meste korrespondance helt fra opstart af samarbejdet.)

Samarbejdsaftaler

 • Samarbejdsaftaler fx forskningssamarbejder

(Når det involverer eksterne samarbejdsaftaler, opfordres der til at journalisere eksempelvis den forventningsafstemmende korrespondance.)

Kontrakter om indkøb og udlån af udstyr

 • Udstyr til bl.a. forskning

Deltagelse i formelle danske råd og udvalg samt internationale udvalg, medlemskaber og netværk

 • Relevant korrespondance
 • Indstillinger, dagsordener, bilag, referat**

(For AU’s interne råd og udvalg vil der typisk være en formand eller sekretær, der journaliserer.)  

Henvendelser fra eksterne aktører såsom myndigheder, virksomheder, organisationer og privatpersoner

 • Indgående mails, bevarelse og henvendelser

Konferencer arrangeret af AU

 • Event, konferencer, hvor AU er vært både på og uden for campus.

*Forskningsansøgninger til fonde, legater og indstillinger journaliseres af IKS forskningskonsulent i samarbejde med VIP.

Desuden journaliseres der i AU’s projekt- og økonomiafdelinger flere dokumenter. Spørg din samarbejdspartner, hvis du er I tvivl om hvem af jer der journaliserer. 

**For øvrige danske (eksterne) som internationale, hvor man deltager i kraft af sin ansættelse på AU, bør de nævnte dokumenter journaliseres.

 AU's sagseksempler

Stadig i tvivl? Kontakt os.

Kontakt din afdelings-/centersekretær ved tvivl. 

Generelt kan du dog sagtens gemme, hvad du selv finder relevant. Det er bedre at gemme end at lade være, så længe du er opmærksom på lovgivningen.


Hvordan journaliserer jeg - fra Outlook til Workzone


Hvordan får jeg overblik over mine sager?

Du kan få et overblik over alle dine sager i Outlook under fanen "sager og dokumenter". Har du ikke denne fane kan du hente den ved at følge denne instruks.
Kontakt gerne din afdelingsekretær eller din superbruger for hjælp til at hente fanen. 


Hvordan afslutter jeg en sag?

 • Når dit projekt /opgave er afsluttet eller når du ikke længere har brug for sagen, bedes du skrive til din afdelings-/centersekretær, som vil lukke sagen for dig. 

SUPPORT:

 • Skriv til workzonesupport@cas.au.dk eller kontakt din afdelingssekretær for hjælp.
 • OBS: MAC brugere kan ikke selv journalisere pt. og bedes derfor kontakte deres afdelingssekretærer for at få hjælp til journalisering.