Aktuelle opslag


Institut for Kultur og Samfund offentliggør løbende aktuelle opslag fra både danske og internationale fonde i nyhedsbrevet.

I samarbejde med Forskningsstøtteenheden faciliterer instituttet særlige supportprocesser for større opslagsrunder (fx fra Danmarks Frie Forskningsfond, Carlsbergfondet og Velux Fondens kernegruppeprogram) og for ansøgninger til det Europæiske Forskningsråd.

På Forskningsstøtteenhedens hjemmeside kan du læse mere om de forskellige EU forskningsmidler.


Carlsbergfondet E2021

IKS-PROCES FOR ANSØGERE TIL CARLSBERGFONDET  2021:

FRIST: 1. OKTOBER 2021, KL. 16:00  

Carlsbergfondet støtter fremragende grundvidenskabelig forskning på et højt internationalt niveau inden for humanistisk videnskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske og udenlandske forskere med tilknytning til dansk forskning. Der kan i efteråret 2020 søges støtte til:

  • Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier* To-årige postdoc-stipendier til de bedste ph.d.er til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner. Beløb: 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn).
  • Carlsbergfondets ”Visiting Fellowships” ved University of Oxford* Toårige postdoc-stipendier til ophold ved University of Oxford. Beløb: 350.000 p.a. (for rejsende uden børn), 425.000 kr. p.a. (for rejsende med børn).
  • Carlsbergfondets reintegrationsstipendier Toårige postdoc-stipendier til forskning ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse af et internationaliseringsstipendium fra Carlsbergfondet eller andet forskningsophold i udlandet.
  • Carlsbergfondets ”Young Researcher” stipendier Treårige stipendier til de bedste nyansatte lektorer i et fast lektorat til etablering af selvstændig forskergruppe eller forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, registerdata o.l.) og dannelse af nationale/internationale netværk. Ansøger må være max 2 år inde i sin lektoransættelse. Beløb: max 5.000.000 kr.
  • Carlsbergfondets monografistipendier Etårige fuldtidsstipendier til førende, etablerede forskere med et projekt, der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller fremragende dansk doktorafhandling. Forskningsinfrastruktur Tilskud til apparatur, registerdata, databaser. Feltekspeditioner / Forskningsophold Bevillinger til lektorer eller professorer til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner til forskningsprojekter over 100.000 kr.
    *Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier og ”visiting fellowships” ved University of Oxford udbydes som noget nyt to gange årligt med deadline hhv. 1. oktober og 1. april. Da stipendierne ikke huses af danske forskningsinstitutioner supporteres ansøgningerne ikke af AU’s forskningsstøtteenhed.

Læs det fulde opslag og vejledning for ansøgere på http://www.carlsbergfondet.dk  

Læs den interne proces for ansøgere her.

Danmarks Frie Forskningsfond - E2021

Efterårets ansøgningsfrist til FKK er den 1. oktober 2021 kl. 12:00 for følgende virkemidler:

• DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead)
• DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. ekskl. overhead)
• Tidsskrifter (40.000 kr. pr. år)

Desuden har følgende virkemiddel frist 21. september 2021 kl 12:00:

• Eksplorativt netværk (op til 500.000 kr. eksl. overhead)

Ansøgningsfristen til FSE er den 29. september 2021 kl. 12:00 for følgende virkemidler:

• DFF-Forskningsprojekt 1 (op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead)
• DFF-Forskningsprojekt 2 (op til 4.300.000 kr. ekskl. overhead)
• FSE Forskningsophold i udlandet (200.000 kr. ekskl. overhead)

Læs hele DFF-opslaget her.

Læs IKS interne institutproces her.

Velux Fondens humanvidenskabelige kernegruppesatsning E2021

Instituttet er igen blevet inviteret til at indsende ansøgninger til Velux Fondens humanvidenskabelige kernegruppesatsning. Kernegruppeprogrammet skal i følge opslaget:

• Støtte fri, original grundforskning på excellent niveau indenfor humaniora og nærmest beslægtede samfundsvidenskabelige fag (antropologi, politologi, sociologi og psykologi).

• Styrke forskningens vækstlag (spirende forskergrupper med spirende ideer) med henblik på at styrke humanvidenskaberne i det samlede nationale og internationale forskningsfinansierende økosystem.

• Tilbyde en bevillingsform i mellemstørrelse (mellem individuelt projekt og forskningscenter), der kan være ’trædesten’ til dels i forhold til deltagernes videre karrieremuligheder og til dels i forhold til muligheden for større og/eller internationale bevillinger.

• Levere synergi til institutternes realisering af forskningsplaner og -målsætninger – og dermed også med afkast til undervisning.

• Få inddraget forskningsmiljøernes egen ’tavse’ viden om forskningens udviklingstendenser, behov og lovende nye ideer/initiativer/forskere gennem tæt dialog med institutlederne.

Se det fulde opslag her.
Se IKS interne ansøgningsproces her.

Institut for Kultur og Samfund er blevet inviteret til at indsende seks interessetilkendegivelser, som udvælges af instituttets forskningsudvalg.

Den interne deadline for at indsende interessetilkendegivelser til udvalget er Mandag den 4. oktober, kl 12:00. Interessetilkendegivelserne sendes til forskningskonsulenten: saelarsen@cas.au.dk   

Find flere relevante opslag

ResearchProfessional er en ekstern fondsdatabase, som dækker både danske og internationale opslag inden for alle fagområder, og som alle ansatte på AU har adgang til.

 Du kan oprette din profil her.