Råd og Udvalg

På denne side kan du få overblik over instituttets råd og udvalg. Siderne opdateres løbende med mødedatoer, dagsordender og referater, så du som medarbejder kan følge med i de drøftelser og beslutninger der træffes på instituttet.

 

Institutforum

Institutforum er et rådgivende organ for institutlederen som har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger og akademiske spørgsmål. Samtidig skal institutforum sikre instituttets faglige og sociale identitet.

 Find din repræsentant, referater og mødeplan her.

 

 

Forskningsudvalg

Forskningsudvalget har til opgave at rådgive og bistå institutlederen, der som overordnet forskningsleder har ansvaret for instituttets forskningsstrategi og forskningsproduktion.

Læs mere om forskningsudvalget.