Spørgsmål og rettelser vedr. timeregnskab

Har du arbejdsopgaver, som ikke er med i dit timeregnskab? Mangler der en arbejdsopgave, som er aftalt med institutleder, afdelingsleder eller studieleder? Mangler du vejledning for ph.d. studerende? 

Har du spørgsmål til registrering af dit frikøb, eller har du frikøb, som endnu ikke er blevet registreret i dit timeregnskab

Er der fejl eller mangler der registrering af eksamener eller undervisning i dit timeregnskab? 

Af listen nedenfor fremgår hvilken information der er relevant for at besvare dit spørgsmål.

  

ANDRE SPØRGSMÅL OG RETTELSER VEDR. ARBEJDSOPGAVER

ANDRE SPØRGSMÅL OG RETTELSER

 Spørgsmål til undervisning og eksamen

Information nødvendig for at rette fejl

Eksaminationer mangler

Semester, titel på kursus, antal manglende eksamener, eksamensform (15 sider skriftlig, 30 min. mundtlig osv.)

Eksamen forkert normeret i forhold til studieordning og arbejdstidsaftale Nuværende norm, beskrivelse af eksamen i studieordningen.

Undervisning mangler

(også ph.d. kurser)

Semester, titel på kursus, (for phd. kurser også dato). Antal k-timer, hvis det drejer sig om en del af et kursus

Fordeling af timer mellem flere undervisere på samme kursus

Semester, titel på kursus, navne på undervisere, antal K-timer for hver underviser (medsend evt. kursusplanen)

Andre arbejdsopgaver
Medlem af udvalg, råd og nævn

Navn på udvalg, fra hvornår til hvornår (semester)

Særligt aftalte arbejdsopgaver Opgave, antal timer aftalt, semester (et eller flere)
Forkert timenorm / ændret ansættelse

Dato for ændret ansættelse eller særlig aftale om arbejdsforpligtelse

Manglende vejledning for ph.d. studerende Navn på ph.d. studerende samt semestre det drejer sig om.

Frikøb

Spørgsmål angående frikøb Angiv venligst bevillingshaver og titel på det projekt, som dit spørgsmål relaterer sig til.