Andre spørgsmål og rettelser vedr. arbejdsopgaver

Er du medlem af udvalg, råd eller nævn, som ikke er med i dit timeregnskab? Mangler der en arbejdsopgave, som er aftalt med institutleder, afdelingsleder eller studieleder? Mangler du vejledning for ph.d. studerende? Nedenfor kan du indmelde kommentarer og spørgsmål via webformularen til disse emner.

Af listen nedenfor fremgår hvilken information der er relevant for at besvare dit spørgsmål.

ANDRE SPØRGSMÅL OG RETTELSER VEDR. ARBEJDSOPGAVER

ANDRE SPØRGSMÅL OG RETTELSER

Problem

Information nødvendig for at rette fejl

Medlem af udvalg, råd og nævn

Navn på udvalg, fra hvornår til hvornår (semester)

Særligt aftalte arbejdsopgaver

Opgave, antal timer aftalt, semester (et eller flere)
Forkert timenorm / ændret ansættelse

Dato for ændret ansættelse eller særlig aftale om arbejdsforpligtelse

Manglende vejledning for ph.d. studerende Navn på ph.d. studerende samt semestre det drejer sig om.