Support


Forskningsstøtteenheden kontaktes

I arbejdet med at søge fonde opfordrer vi til at kontakte forskningsstøtteenheden så tidligt i processen som muligt. Forskningsstøtteenheden tilbyder hjælp i alle faser fra idé til endelig indsendelse af ansøgningen. Derudover kan Forskningsstøtteenheden lægge en langsigtet fundingstrategi på både individ og gruppeniveau og derved sikre en langsigtet plan for hjemtag af ekstern finansiering. 

Forskningsstøtteenheden kan hjælpe med at:

 • Sikre match mellem opslag og forsker
 • Specialiseret viden om danske, europæiske og andre internationale forskningsprogrammer
 • Nedbryde komplekse EU topics
 • Planlægning af ansøgningsforløb i samarbejde med forskeren
 • Ansøgningskommentering, herunder:
  -  Målretning af ansøgningen til aktuelt opslag (med fokus på excellence, impact og implementering)
  -  Optimering af struktur, sprog og overskuelighed af ansøgningen.
  -  Give inputs til de ikke-videnskabelige afsnit
  -  Sikre, at formalia er overholdt
  -  Udarbejde budget og sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og projektbeskrivelse.

 Forskningsstøtteenheden yder rådgivning til forskningsprojekter <500.000 ddk samt projekter over postdoc niveau.

NB: Forskningsstøtten rådgiver ikke om interne puljer og AUFF-midler – kontakt instituttets forskningskonsulent og hør nærmere.

 Kontaktpersoner i Forskningsstøtteenheden (Arts/BSS-teamet).

Find relevante fonde

Fondsdatabasen ResearchProfessional gør det muligt at lave en tilpasset søgning efter relevante fonde. Læs mere om private og offentlige fonde og få adgang til databasen her.

Orientér din forskningskonsulent

 

Orienter forskningskonsulent om, hvilken fond du ønsker at søge, titel på dit projekt, frikøb eller andre forhold, som forpligter instituttet.

Hvis projektet, du vil søge, involverer frikøb skal det aftales med din afdelingsleder.

Læs mere om instituttets politik for frikøb eller se vores frikøbs FAQ her.

Det er en god ide at se på finansieringsmuligheder og -vilkår i en dialog med instituttet, så eventuelle medfinansieringsbetingelser kan blive afklaret med institutlederen om nødvendigt.    

Overhead

Det er forskelligt fra fond til fond, om det er muligt at søge overhead. Til de store danske fonde, som administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Forskningsrådet, opereres der med en fast overhead på 44%. 

Overhead gives til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre et projekt. Det kan for eksempel være fællesudgifter til husleje, varme, el, rengøring, administration, bibliotek med videre. I praksis vil de indirekte omkostninger, som skal dækkes af overhead, ofte overstige 44%.

Instituttets politik er, at der i udgangspunktet skal søges det overhead hjem, som fonden muliggør. Hvis det ikke er muligt at hjemsøge overhead fra en privat fond – eller hvis mulighederne er uklare - bedes du kontakte forskningskonsulenten. 

Involverer ansøgningen navngivne ph.d.?

Hovedansøger skal – i god tid inden ansøgningen sendes - indhente tilsagn hos den relevante ph.d.-programleder om, at den pågældende kandidat vil kunne indskrives som ph.d.-studerende, hvis bevillingen opnås.

Følgende bilag skal sendes til den relevante ph.d.-programleder, som vil foretage en prævurdering af kandidaten:

·       kandidatens cv

·       eksamensudskrifter og gradsbeviser

·       projektskitse til den del af forskningsprojektet, som den ph.d.-studerende skal gennemføre

·       Dokumentation for engelskkundskaber

Hvis kandidaten godkendes, vil hovedansøgeren herefter modtage en tilsagnsskrivelse fra ph.d.-skoleleder Anne Marie Pahuus.
 

Ph.d.-programledere på IKS:

Læs mere information til bevillingshavere på ph.d.-skolens hjemmeside: https://phd.arts.au.dk/academic-staff/call-deadlines-for-grant-holders/