Forskningsudvalget på IKS


Forskningen på IKS organiseres forskningsprogrammer, der svarer til instituttets  afdelinger, og som alle ledes af en forskningsprogramleder, der indgår i instituttets forskningsudvalg.

I forskningsudvalget indgår endvidere institutleder, viceinstitutleder for forskning samt ledere af instituttets afdelingslignende centre,


Medlemmer af forskningsudvalget

Sekretær for udvalget