Tina Langholm Larsen – ny ph.d.-studerende ved Religionsvidenskab

Pr. 1. September 2016 er Tina Langholm Larsen ph.d.-studerende ved Religionsvidenskab med projektet: Religion i bevægelse - et studie af integration, mobilitet og forankring hos danske grundtvigianere i USA 1887-1964.

Den 01.09.2016 påbegynder jeg et ph.d.-stipendium ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund. I februar 2016 modtog jeg graden cand.mag. i Religionsvidenskab og Historie, og mine to faginteresser forbindes i ph.d.-projektet, som har titlen: Religion i bevægelse - et studie af integration, mobilitet og forankring hos danske grundtvigianere i USA 1887-1964.

Projektet tager udgangspunkt i et højaktuelt debatemne og forskningsområde, nemlig sammenhængen mellem religion og integration. Formålet er at undersøge, hvordan grundtvigianismen udgjorde en integrationsfaktor i danske immigranters forhandling af identitet, tilhørsforhold og etablering i USA.

Projektets empiriske udgangspunkt er den danske immigrantorganisation Dansk Folkesamfund, som blev stiftet i 1887 af N.F.S. Grundtvigs søn, Frederik L. Grundtvig, og udgjorde en grundtvigiansk, kulturbevarende organisation i USA frem til 1964. Jeg undersøger, hvordan Dansk Folkesamfunds grundtvigianske værdigrundlag gennem en række praktiske tiltag – hvilke eksempelvis omfattede at arrangere dansk-amerikanske stævner, at oprette skoler og kolonier samt at udgive danske tidsskrifter i USA – fik betydning for måden, hvorpå organisationens medlemmer integreredes i deres nye hjemland. Undersøgelsen vil omfatte arkivstudier i både Danmark og USA.

Teoretisk vil projektet forankres i et humangeografisk mobilitetsperspektiv, da dette formår at samle og operationalisere teoretiske komplekser som migration, transnationalisme, identitetsdannelse og integration, der alle er forbundet til projektets problemstilling. Ved at kombinere traditionelle historiske arkivstudier med et samtidsteoretisk humangeografisk afsæt lægger projektet sig i krydsfeltet mellem de to religionsvidenskabelige felter, religionshistorie og religionssociologi. Jeg vil derfor indgå og finde sparring i Center for SamtidsReligion, som ledes af min hovedvejleder Marie Vejrup Nielsen. Endvidere vil Jes Fabricius Møller, professor MSO ved Grundtvig Centeret og lektor ved Historie, KU, være bivejleder på projektet.