Simon Mølholm Olesen – Ny ph.d.-studerende ved Historie og Klassiske Studier

Simon Mølholm Olesen er indskrevet som Ph.d. ved IKS pr. 1. februar 2017

11.01.2017 | Camilla Dimke

Mit navn er Simon Mølholm Olesen, og jeg er 24 år gammel. Jeg har en bachelorgrad i Historie og Samfundsfag fra Aarhus Universitet i 2015. Efterfølgende har jeg forfulgt kandidatstudier i Kulturhistorie – ligeledes ved Aarhus Universitet. Derudover har jeg haft den store glæde at undervise bachelorstuderende i Verdens- og Danmarkshistorie samt Studium Generale over de sidste par år. Undervisningen er noget, jeg synes er rigtig sjovt og udfordrende, fordi den giver positivt afkast til alle parter. Jeg ser derfor frem til at kunne undervise mere i løbet af de kommende år.

 Min ph.d.-afhandling undersøger samspillet imellem danskere og grønlændere fra 1721-1814 i skabelsen af en levedygtig kolonial situation. For at belyse samspillet skabes en teorisyntese imellem Michel Foucaults begreb om ”guvernementalitet” og James Scotts begreb om ”modstand”, afstemt efter nogle kulturhistoriske pejlemærker, med henblik på at afsløre de særlige forhold, der gjorde sig gældende i skabelsen af Grønland som koloni. Kongstanken er, at der henover perioden blev afprøvet en perlerække af forskellige styringsgreb, der endelig synes at udkrystalliseres i 1800- og 1900-tallet. Sidstnævnte bliver ikke undersøgt, da Søren Rud og jeg har gjort dette i hvert vores århundrede. Desuagtet kan projektet antageligt bruges til at øge forståelsen af kerneelementer ved det nuværende rigsfællesskabelige forhold imellem Danmark og Grønland, der uden tvivl er præget af styringsforholdene i såvel den tidlige som sene del af kolonitiden.

Min vejleder er Niels Brimnes, og min daglige arbejdsplads bliver Nobelparken, hvor jeg har mit kontor. Samtidig kommer jeg til at foretage rejser til Rigsarkivet i København for at forske i mit kildemateriale. Jeg glæder mig til at lære jer at kende! 

Navne