Signe Krag ansættes som adjunkt ved afdeling for Historie og Klassiske Studier

Signe Krag fortsætter som adjunkt ved Palmyra Portræt Projektet, hvor hun netop har færdiggjort sin ph.d.

17.02.2016 | Camilla Dimke

Det er med stor glæde, at jeg fortsætter i Palmyra Portræt Projektet som adjunkt. Forskningsprojektet er tilknyttet afdelingen for klassiske studier og er finansieret af Carlsbergfondet og Aarhus Universitet, under ledelse af Rubina Raja fra Aarhus Universitet og Andreas Kropp fra University of Nottingham. PPP projektet har til hovedformål at samle portrætskulpturer fra Palmyra i Syrien i en database, som skal publiceres online. Dertil vil der blive udfærdiget tekstbind til at ledsage databasen.

I perioden fra 2012 til 2015 var jeg ansat i forskningsprojektet som ph.d.-studerende, hvor jeg arbejdede med kvindeportrætter fra gravbygninger i Palmyra. Her fokuserede jeg på oplevelsen af rum, de visuelle virkemidler portrætterne besad, samt ændringer i portrættraditioner og kvindeidentiteter fra det 1. årh. f.v.t til det 3. årh. e.v.t, hvor produktionen af portrætterne fandt sted. I min nye stilling fortsætter jeg arbejdet med databasen og de palmyrenske portrætter. Dertil vil jeg forske i udvalgte aspekter i relation til de palmyrenske portrætter og de gravbygninger, som de var placeret i.

Navne