Sara Ringsborg - Ny ph.d. ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier

Sara Ringsborg er indskrevet som ph.d.-studerende fra 1. September 2016, hvor hun tilknyttes Palmyra Portræt Projektet, som finansieres af Carlsbergfondet.

15.09.2016 | Camilla Dimke

Det er med stor glæde, at jeg fra september 2016 påbegynder mit ph.d. stipendium, som er en integreret del af Palmyra Portræt Projektet. Forskningsprojektet er tilknyttet Afdelingen for Historie og Klassiske Studier på Aarhus Universitet og er finansieret af Carlsbergfondet og Aarhus Universitet under ledelse af Rubina Raja fra Aarhus Universitet. Siden 2012 har Palmyra Portræt Projektet været førende inden for sit forskningsområde. Projektets hovedformål er at samle og katalogisere antikke palmyrenske portrætskulpturer i ét samlet corpus i en online database. Jeg arbejdede som studentermedhjælper på projektet i tidsperioden 2014 til 2016. I september 2016 blev jeg uddannet cand.mag. i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet, hvor mit speciale netop tog udgangspunkt i palmyrenske gravportrætter med fokus på børneportrætter fra perioden 1. årh. evt. til 3. årh. evt.

Mit ph.d. projekt vil fokusere på de portrætskulpturer, som omfatter familiekonstellationer fra de palmyrenske grave. Jeg ønsker også at sammenligne disse med familiekonstellationer fra den offentlige- og religiøse sfære. Det interesserer mig, hvordan disse sfærer har fungeret side om side og hvordan de har påvirket hinandens fremstillinger af familien både i ikonografien og epigrafikken. Målet er, at disse varierende fremstillinger vil give et indblik i den palmyrenske familiestruktur, samt belyse dens, og de enkelte medlemmers, rolle og betydning i samfundet. 

Navne