Rie Bloch - Ny ph.d. ved Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier

Rie starter som ph.d. ved CAS d. 1. september 2018, hvor hun ved at analysere keramik fra hele tragtbægerkulturens udbredelse, skal diskutere symbolsk kommunikation, materiel agens og kognitiv interaktion mellem mennesket og keramikken.

06.08.2018 | Camilla Dimke

Jeg blev færdiguddannet cand.mag. i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet i juni 2017, så jeg er vant til at have min daglige gang på Moesgaard. Siden endt uddannelse har jeg dog arbejdet som gravende arkæolog for Nordjyllands Historiske Museum.

I mit speciale udviklede jeg en metode til at analysere syntaksen i ornamentikken på tragtbægerornamentik, og det er den jeg skal arbejde videre med i mit PhD-projekt. Ved at analysere keramik fra hele tragtbægerkulturens udbredelse, skal jeg diskutere symbolsk kommunikation, materiel agens og kognitiv interaktion mellem mennesket og keramikken.

 

Vejleder: Niels Nørkjær Johannsen

Navne