Professor Marianne Pade vender hjem til Aarhus Universitet og IKS.

Efter 8 års ophold ved det Danske Institut i Rom er Professor Marianne Pade nu hjemvendt til Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Historie og Klassiske Studier.

06.09.2019 | Camilla Dimke

Efter hele 8 års orlov er jeg spændt på at vende tilbage til Århus Universitet og møde studerende, samt gamle og nye kolleger.

Jeg har i de forløbne år været direktør for Det Danske Institut i Rom, hvor jeg har haft stor glæde af byens fantastiske biblioteker og storslåede monumenter. Det kan man i høj grad se på min forskning der har haft fokus på latinhumanismen i den italienske renæssance, herunder den græske kulturarvs indflydelse. Jeg har også interesseret mig for renæssancens materielle skriftkultur som man kan studere både i bibliotekernes håndskrifter og i de mange indskrifter, man møder overalt i byen.Det er emner jeg planlægger at arbejde videre med i den kommende tid, i både forskning og undervisning. Jeg arbejder for tiden med et bogkapitel om græskundervisning i renæssancen, og jeg skal i flere sammenhænge skrive om den indflydelse græske historiske tekster havde i Vesteruopa – i latinsk oversættelse.

Et andet aspekt af humanismens latinkultur der i stigende grad interesserer mig, er selve sproget, det såkaldte nylatin. Skønt nylatin var Europas internationale kommunikationssprog indtil begyndelsen af 1800-tallet, er det meget dårligt udforsket, og vi ved stadig alt for lidt om hvordan fx det latinske ordforråd udviklede sig fra middelalderen og frem. Jeg arbejder på et større projekt om semantinske udvidelser af latinske ord, altså det forhold at eksisterende latinske ord fik en ny betydning, og om hvordan denne udvikling har influeret de moderne fremmedsprog.


Kontakt

Marianne Pade
Institut for Kultur og Samfund - Klassisk Filologi, fag
Jens Chr. Skous Vej 5
bygning 1461, 330
8000 Aarhus C

pade@cas.au.dk

Navne