Ny lektor ved IKS med fokus på Digital Humanities og eScience

Kristoffer Nielbo tiltrådte som lektor på IKS i december 2015

02.02.2016 | Camilla Dimke

Den digitale udvikling har gjort at data-intensive metoder ('big data') og high performance computing optager en stadigt voksende del af både historisk og samtidsorienteret forskning. For humanioras vedkommende ligger der et stort og ofte uudnyttet potentiale i disse digitale teknologier. Jeg er derfor ansat til at igangsætte en række tiltag indenfor Digital Humanities og eScience på IKS og ARTS.  I min hverdag skal jeg arbejde med design og vedligeholdelse af digitale infrastrukturer (f.eks., digitale databaser og forskningsredskaber), opbygning af digitale kompetencer gennem undervisning og efteruddannelse, og endeligt anvendelse af data-intensive metoder til automatiseret tekstanalyse.

I samarbejde med flere kolleger har jeg allerede påbegyndt flere projekter. Indenfor forskning og infrastruktur har vi startet Digital Text Laboratory|DTL. DTL afholder workshops og datathons og vejleder forskningsprojekter indenfor automatiseret tekstanalyse. Samtidigt træner vi interesserede studerende og forskere i at udvikle digitale redskaber. På uddannelsesområdet er jeg medudvikler på flere eksisterende uddannelsesforløb. I indeværende semester har jeg bygget en kildedatabase til et forløb på Religionsvidenskab, som giver studerende adgang til fagets primærkilder gennem alle devices (computer, tablet og mobil) og samtidigt gør det muligt at lave opmærkning og simple computerassisterede analyser (f.eks. ordoptælling, nøgleord i kontekst og ordskyer). I efterårssemester skal jeg i samarbejde med teologi udvikle et forløb hvor vi bruger Netarkivet til at kortlægge kirkeaktiviteter og teologi på internettet. Sidst men ikke mindst udbyder jeg en række fag i text mining (Humfag, PhD course og Summer University) begyndende fra efteråret 2016.

Hvis man som ansat ved IKS er interesseret i at anvende digitale teknologier i forskning eller undervisning, er man meget velkommen til at kontakte mig. Jeg bidrager også gerne til identifikation af digitale behov og projektdesign.

Navne