Ny lektor i religionssociologi med fokus på religion, politik og samfund

Henrik Reintoft Christensen ansættes 1. januar 2016 som lektor ved afdeling for religionsvidenskab, IKS

Henriks forskningsområde er religion i det offentlige rum i en moderne vestlig kontekst. Hans forskning er centreret omkring interaktionen mellem religion, politik og medier og han forsker blandt andet i de rammer det moderne samfund sætter for den måde vi taler om og forstår religion på. I forlængelse af dette har han også forsket i præsternes rolle i en række danske offentlige institutioner, som fx sundhedsvæsnet, kriminalforsorgen og militæret.

Henrik er ph.d. fra Aarhus Universitet. Han har tidligere været national koordinator for the Nordic Network on Media and Religion og visiting scholar ved the Center for Media, Religion, and Culture ved University of Colorado, Boulder. Derudover er han del af et nordisk forskningsprojekt om udviklingen af religion i det offentlige rum i de nordiske lande fra 1980’erne til i dag samt et større europæisk projekt om konfirmationens betydning for konfirmanderne.

Et indsatsområde i den kommende tid bliver blandt andet at styrke det religionssociologiske miljø ved afdelingen for religionsvidenskab og det sociologiske miljø ved instituttet via Center for Samtidsreligion og Center for Sociologiske Studier.