Mikkel Høghøj - Ny Ph.d.-studerende ved Historie

Pr. 1. februar er Mikkel Høghøj Ph.d.-studerende ved IKS med projektet: Da Aarhus blev moderne – Boligspørgsmålets betydning for udformningen og transformationen af det moderne Aarhus 1900-1970.

Mit navn er Mikkel og jeg er fra den 01.02.2015 indskrevet som ph.d.-studerende på 4+4-ordningen på Historie her ved Institut for Kultur og Samfund. Min hovedvejleder er lektor, ph.d. Niels Wium Olesen, og projektet får derudover tilknytning til Dansk Center for Byhistorie, idet centerleder ph.d. Mikkel Thelle er medvejleder.

Jeg har en bachelor i Idéhistorie og Historie og har efterfølgende studeret på kandidatuddannelsen i Kulturhistorie ved Institut for Kultur og Samfund på AU. Ved siden af mit studie har jeg bl.a. arbejdet som studenterinstruktor for historiestuderende og lavet redaktionelt arbejde for Dansk Center for Herregårdsforskning. Endvidere bor jeg i Aarhus sammen med min kæreste.

Mit projekt har til opgave at undersøge udformningen og transformationen af det moderne byrum i Aarhus 1900-1970 gennem et netværksteoretisk perspektiv, der omfatter boligspørgsmålet, velfærdsspørgsmålet og periodens teknologiske udvikling. Projektet lægger sig dermed i krydsfeltet mellem moderne velfærds- og byhistorie ved både at fokusere på, hvordan velfærdsspørgsmålet blev fortolket på kommunalt plan, samt hvordan denne fortolkning blev materialiseret og rumliggjort i det moderne byrum. Mit projekt beskæftiger sig altså med produktion og reproduktion af ideologi på urbant niveau, modernitetens urbane udtryksformer samt velfærdssamfundets kulturhistorie.

Jeg glæder mig til at komme i gang og ser frem til flere gode samarbejder på IKS!

Projektets titel:Da Aarhus blev moderne – Boligspørgsmålets betydning for udformningen og transformationen af det moderne Aarhus 1900-1970.