Navne

Mattias Gori Olesen - Ny ph.d ved Afdeling for Religionsvidenskab

Mattias vil gennem sit ph.d forløb koncentrere sig om et studie af Muḥammad Luṭfī Jumʿas (1886-1953) liv og værker.

Projektet er et studie af Muḥammad Luṭfī Jumʿas (1886-1953) liv og værker. På trods af et særdeles aktivt politisk og intellektuelt liv og virke er Jumʿa kun i meget begrænset omfang blevet behandlet i vestlig sekundærlitteratur. Den eksisterende sekundærlitteratur bemærker dog Jumʿas anticipation af ideer og tanker man typisk identificerer med senere intellektuelle tendenser. Jumʿas filosofihistoriske narrativ – samt veneration – af de klassiske arabiske filosoffer anticiperer elementer af post-1967 turāth-diskursen blandt arabiske intellektuelle. Ligeledes kan man spore ligheder mellem senere ’thirdworldism’ og Jumʿas idéer om ’Østen’ – fra Japan over Indien til Egypten og Etiopien – som én kulturel entitet med en fælles kulturel arv og fælles imperialistiske fjende. Således søger projektet at skitsere en tiltrængt biografi om Jumʿa samt at bidrage til forståelsen af disse to intellektuelle tendensers udvikling og sammenspil i det 20. århundrede. Specifikt fokuserer projekt på Jumʿas selvbiografiske og historiske skriverrier og spørger hvordan Jumʿa konstruerede sit eget livs-narrativ samt bredere kulturelle narrativer om Egypten, Islam, araberne og Østen. 

Jeg har en bachelor i arabisk- og islamstudier med tilvalg i filosofi, og jeg har været indskrevet på kandidaten i arabisk- og islamstudier i halvandet år. Mit fokus gennem forløbet har særligt været på den klassiske arabiske filosofi, samt den moderne reception af denne. Jeg er 26 år og bor sammen med min kæreste og månedgamle datter.


Kontakt:

Mattias Gori Olesen
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Religionsvidenskab
Jens Chr. Skous Vej 3
8000 Aarhus C