Maria Pedersen - Ny Ph.d. ved afdeling for Historie og Klassiske studier

Maria Pedersen er indskrevet som ph.d. ved IKS pr. 1. septemeber med projektet: "Fattigforsorgens udvikling fra det Lutherske husstandssamfund til den tidlige velfærdsstat".

06.09.2017 | Camilla Dimke

Jeg har en kandidatgrad i Historie fra Aarhus Universitet, hvor jeg i 2015/16 skrev speciale om de danske trolddomsprocesser i 1600-tallet. Siden da har jeg været ansat ved Strandingsmuseet St. George og været på barselsorlov. Nu er jeg blevet ansat ved Afdelingen for Historie og Klassiske studier som ph.d.-studerende, hvor jeg også er en del af LUMEN, Center for the study of Lutheran Theology and Confessional Societies.

Som en del af dette centers forskning i Reformationen, skal jeg i mit projekt undersøge, hvordan ansvar og sociale forpligtelser i forhold til fattige i Danmark blev formuleret, legitimeret og institutionaliseret. Projektets fokus vil være på, hvordan Martin Luthers husstandsforståelse af de indbyrdes relationer i samfundet har haft indflydelse på fattigforsorgens udvikling, efter at denne institution blev flyttet fra kirkeligt til statslig regi efter Reformationen. Projektet tager derfor udgangspunkt i en undersøgelse af lovgivning og retsmateriale, for at finde, hvordan de ansvarshavende formulerede og forstod deres sociale forpligtelser overfor fattige.

Navne