Mads Skovlund Yding - Ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier

Mads Skovlund Yding er ph.d.-studerende ved IKS fra 1. februar 2016.

01.02.2016 | Camilla Dimke

Mit navn er Mads Skovlund Yding. Jeg har en bachelor i historie og har det sidste halvandet år studeret på en master i African Studies ved Københavns Universitet. 

Mit projekt hedder "Modernitetsforståelse og udvikling in Turkana County". Projektet vil tage udgangspunkt i en undersøgelse af fejlslagne moderniseringsprojekter i Turkana County, i Kenya, og analysere hvordan udviklingsprojekter, der generede uforudsete resultater, bedre kan forstås. Jeg vil analysere forskellige udviklingsaktørers tilgang til udviklingsarbejde i Turkana, den modernitetsforståelse som lå bag deres respektive aktiviteter og hvordan disse aktiviteter indgik i en dynamisk produktion og reproduktion af de lokale sociale og kulturelle strukturer. Projektet vil behandle årene fra ca. 1930 til ca. 1990. Jeg lægger op til en undersøgelse af FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, det norske udviklingsagentur, den koloniale og post-koloniale kenyanske stat og den lokale befolkning i Turkana. 

Vejleder: Niels Brimnes

Navne