Mads Østerlund Christensen - Ny ph.d. ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier

Mads er indskrevet som ph.d. ved CAS pr. 1. september og vil de næste 3 år arbejde med den nordafrikanske kristendom samt undersøge det græske sprogs status i de tidligste kristne tekster på latin.

04.10.2017 | Camilla Dimke

Mit navn er Mads Østerlund Christensen. Jeg har en bachelorgrad i klassisk filologi og en kandidat i Europas religiøse rødder, hvor jeg særligt fokuserede på den tidlige kristne litteratur på latin og dennes overlevering. Således undersøgte jeg i mit speciale den middelalderlige udbredelse af Acta Martyrum Scillitanorum, en tidlig nordafrikansk martyrberetning.

Jeg skal de næste tre år arbejde videre med den nordafrikanske kristendom og vil nærmere bestemt undersøge det græske sprogs status i de tidligste kristne tekster på latin. Kristendommen kom, som bekendt, østfra, og både de kanoniske skrifter og den bredere tradition var domineret af østens hovedsprog, græsk. Mit projekt undersøger hvordan dette aspekt af kristendommen blev modtaget i det romerske Nordafrika og hvordan man afvejede respekt for den autoritative tradition mod det naturlige behov for oversættelse i den latinske kristendoms formative periode. 

Navne