Lone Kølle Martinsen - Ny kollega ved Grundtvig Centret

Lone er ansat ved Grundvig Centret som seniorforsker pr. 1. januar 2018.

08.02.2018 | Camilla Dimke

Lone Kølle Martinsen er uddannet som historiker, ph.d. fra Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze i 2010. Hun har siden sin hjemkomst fra Italien været ansat som undervisningsassistent på Center for Europaforskning ved Copenhagen Business School, siden som post.doc. og adjunkt ved Syddansk Universitet 2013-2017. Lone arbejder især med politisk kulturhistorie i moderne historie (1789-1914), og har i sine seneste arbejder opdyrket en interesse for følelseshistorie. Ved Grundtvig Centret skal Lone forfølge et begrebs- og følelseshistorisk studie med udgangspunkt i Grundtvigs tekstproduktion, hvor ideen og begrebet om kvinden står centralt. Lone bor på Fyn med sin mand, hund, og to døtre.  

Navne