Leonora Lottrup Rasmussen - Ny Ph.D. ved Afdeling for Historie og Klassiske Studier

Leonora Lottrup Rasmussen er indskrevet som Ph.D. i historie pr. 1. september 2016

26.08.2016 | Camilla Dimke

Jeg har en bachelor i historie og museologiske studier og en kandidat i kulturhistorie. Både bachelor og kandidat har jeg taget på Aarhus Universitet. Jeg blev færdig med min kandidat i foråret 2015 og har siden arbejdet på Fængselsmuseet i Horsens. I mit projekt vil jeg undersøge den danske velfærdsstat med fokus på udviklingen af det sociale medborgerskab fra slutningen af det 19. årh. og frem mod socialreformen i 1933. Projektet tager udgangspunkt i den private og offentlige fattighjælp i Aarhus, for derigennem at trække trådene mellem den aktive udøvelse af medborgerskabet i provinsen og definitionen af det politiske subjekt på landsplan. 

Navne