Kristoffer Garne - Ny Ph.d. ved Grundtvig Centret

Kristoffer tilknyttes Grundtvig Centret pr. 1. februar og skal arbejde med projektet" The Radical Orthodoxy of N.F.S. Grundtvig. Beyond the Theology-Religion Divide”.

24.01.2020 | Camilla Dimke

Mit navn er Kristoffer Garne. Jeg er 29 år, gift med Helga og far til Margrethe (f. 2017) og Niels (f. 2019). Jeg er cand.theol. fra Københavns Universitet 2017 og er ansat som præst på deltid for Kjellerup & Omegns Valgmenighed, men fra årsskiftet også som ulønnet ph.d.-studerende ved Grundtvig Centeret. Her skal jeg med Hans. J. Lundager Jensen og Katrine Frøkjær Baunvig som vejledere arbejde på et projekt, der lige nu har arbejdstitlen ”The Radical Orthodoxy of N.F.S. Grundtvig. Beyond the Theology-Religion Divide”. Her vil jeg med udgangspunkt i studier i N.F.S. Grundtvigs forfatterskab forsøge at aftegne konturerne af det, jeg  tentativt kalder en ”religionsvidenskabelig teologi”, dvs. en teologi, der giver større agt på ”det religiøse livs elementære former”, end det har været kutyme i store dele af det 20. århundredes teologi. Projektet er interdisciplinært og vil på den ene side diskutere med teologer associeret med den teologiske bevægelse ”Radical Orthodoxy” og på den anden side med den aktuelle teoridannelse inden for kultur-evolutionær religionsvidenskab, sådan som den bl.a. kommer til udtryk i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift. Jeg håber således at kunne færdes (og måske undervise) både på Teologi og Religionsvidenskab og glæder mig til at være en del af et fagligt miljø. Projektet ligger i forlængelse af mine tidligere udgivelser, som tæller en prisopgave om Grundtvig og romantikken, en artikelsamling om Grundtvig og liturgi samt to, mere formidlende, bøger fra 2019: Den kristne religion: en vejviser (Eksistensen) og Natur og religion i det indre og ydre (Fønix).  

Teologi