Kasper Lynge Tipsmark - Ny Ph.d. ved Afdeling for Historie og Klasisske Studier

Kasper skal arbejde på projektet: ”Tidligmoderne Turneringer: Equin kultur og hestens rolle ved Christian IV’s hof 1588-1648”

16.01.2018 | Camilla Dimke

Mit navn er Kasper Lynge Tipsmark og jeg er 29 år gammel. Jeg har en bachelor i historie med tilvalg i religionsvidenskab og har netop afsluttet 3. semester af kandidatuddannelsen i kulturhistorie ved Aarhus Universitet. Gennem min studietid har jeg været studentermedhjælper ved temp – tidsskrift for historie, Dansk Center for Herregårdsforskning og LUMEN – Center for studiet af luthersk teologi og konfessionelle samfund. Forud for mine universitetsstudier tilbragte jeg 3 år ved Gardehusarregimentets Hesteskadron, hvilket uden tvivl har medvirket til at anspore min interesse for heste og hofkultur.

Grundtesen bag mit ph.d.-projekt, som har arbejdstitlen ”Tidligmoderne Turneringer: Equin kultur og hestens rolle ved Christian IV’s hof 1588-1648”, er, at samspillet mellem menneske og hest ved det tidligmoderne hofs turneringer udgør en nøgle til forståelse af den europæiske adels transformation, hoffets funktioner, kongemagtens cementering og i det hele taget civilisationsprocesser i tidlig moderne tid. Nærmere bestemt har dette projekt til formål at undersøge den equine kultur ved Christian IV’s hof i en tid, hvor hesten trods militærteknologiske udviklinger var og vedblev at være et kernesymbol for kongemagten og adelsstanden. Gennem projektet skal der lægges særlig fokus på hestens mangesidede rolle som praktisk og socialiserende redskab, som standsmæssig identitetsmarkør og symbol, samt som socialpsykologisk ”spejl” for samfundets elite, i en periode hvor stigende krav til civiliseret adfærd satte ind ved det kongelige hof.

Da kernen i mit projekt er en materielkulturel undersøgelse af hestens rolle som redskab, symbol og ”spejl”, vil en del af mine studier foregå ved museer som Rosenborg, Frederiksborg, Tøjhusmuseet og Nationalmuseet, som alle ligger inde med genstandssamlinger, der kan anvendes i en kulturhistorisk analyse og diskussion af den equine kultur ved Christian IV’s hof.


Kontakt:

Kasper Lynge Tipsmark
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Historie og Klassiske Studier
Jens Chr. Skous Vej 5
8000 Aarhus C
Danmark
tipsmark@cas.au.dk

 

 

Navne