Julie Lejsgaard Christensen - Ny PhD ved Historie og Klassiske Studier

Julie Lejsgaard Christensen starter som PhD d. 1. september hvor hun skal arbejde med projektet: Antikken i det 21. årh. – hvordan?

15.08.2019 | Camilla Dimke

Jeg er cand.mag. (2008) i Klassisk Arkæologi med suppleringsfag i Billedanalyse. Siden 2014 har jeg været ansat ved Ny Carlsberg Glyptotek, hvor jeg er formidlingschef med ansvar for museets undervisning og formidling. Før min ansættelse på Glyptoteket har jeg været ansat ved Thorvaldsens Museum og ved SMK i forskellige ansættelser med relation til formidling, museumsundervisning og brugerinddragelse.

Fra 1/9 2019 vil jeg være indskrevet på ph.d.-uddannelsen (5+3-ordningen) ved Graduate School, Faculty of Arts, med projektet Antikken i det 21. årh. – hvordan?

Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling omkring relevansen af antikken og museernes antiksamlinger – en problemstilling som er blevet aktualiseret og tydeliggjort gennem nylige brugerundersøgelser på Ny Carlsberg Glyptotek, som viser, at museets brugere generelt ikke oplever antiksamlingen og antikken som relevant eller vedkommende. Projektet vil derfor, med Glyptoteket som primær case, undersøge, hvordan museale antiksamlinger kan reaktualiseres ift. nutiden gennem en gentænkning og brugerdrevet udvikling af narrativer og formidlingsgreb.

Teoretisk placerer projektet sig i krydsfeltet mellem historiografi, receptionsteori og ny museologi. Projektet benytter sig af aktionsforskning, og gennem en nær tilknytning til arbejdet med en planlagt nyopstilling af Glyptotekets antiksamlingen indlejres projektet i en konkret samlings- og formidlingspraksis.

 Uddannelsen gennemføres på deltid, og løber derfor frem til 31/8 2024. Arbejdstiden vil være delt mellem institut for Kultur og Samfund, Faculty of Arts, og Ny Carlsberg Glyptotek.


Kontakt:

Julie Lejsgaard Christensen
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Historie og Klassiske Studier
Jens Chr. Skous Vej 5
8000 Aarhus C
Danmark

jlch@cas.au.dk 

Navne