Jakob Brink Rasmussen - ny ph.d. ved Østeuropastudier

Jakob Brink Rasmussen er indskrevet som ph.d. ved IKS pr. 1. januar 2017.

04.01.2017 | Camilla Dimke

Mit navn er Jakob Brink Rasmussen, og jeg er uddannet cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i 2013. Jeg har siden 2014 været ansat ved Forsvarsakademiets Institut for Militærhistorie og Krigsteori. Min ph.d.-afhandling undersøger, hvordan fredsbevarende soldater fra hhv. Danmark, Norge og Sverige interagerede med lokale magteliter i Bosnien-Herzegovina efter Dayton-fredsaftalen fra 1995. Disse interaktioner undersøges over en 10-årig periode strækkende sig fra Dayton-aftalen i 1995 til 2004. Afhandlingen undersøger særligt, hvordan hverdagsinteraktionerne mellem intervenerende militære styrker og lokalbefolkninger påvirkede genopbygningen af det krigshærgede land. Jeg arbejder ud fra den hypotese, at der over den 10-årige periode, der undersøges, blev udviklet en særlig ”nordisk” fredsopbygning i de specifikke ansvarsområder, som de undersøgte enheder var deployeret til. Undersøgelsens resultater sammenlignes med forskning omkring øvrige bidragsydende landes fredsbevarende enheder i Bosnien-Herzegovina i samme periode. Projektet finansieres af en bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Min daglige arbejdsplads vil være Forsvarsakademiet i København, og min vejleder ved Aarhus Universitet er Christian Axboe Nielsen.

Navne