Navne

Jakob Bek-Thomsen ansættes som lektor ved afdeling for Filosofi og Idéhistorie

Jakob Bek-Thomsen ansættes i stillingen som lektor i Idéhistorie pr. 15. juli 2017.

Mit forskningsområde er medicin og videnskabshistorie i bred forstand. Jeg har primært beskæftiget mig med Renæssancens medicin- og videnskabshistorie men har en stor interesse for de fleste idéhistoriske emner som trækker tråde til vores egen samtid, som f.eks. vækst, sygdom og sundhed, natur, etc. For mig findes de mest spændende idéer der, hvor flere vidensfelter overlapper og interagerer. Jeg har en forkærlighed for historiefilosofi- og teori og særligt historiedisciplinens mange historiske former og funktioner. Jeg underviser i videnskabsteori (Studium Generale), medicinhistorie og økonomisk idéhistorie. De kommende år varetager jeg efteruddannelsesforløbet Idéhistorie i htx på afdelingen.