Jacob Egeris Thorsen - ny lektor på afdeling for Teologi

Jacob Egeris Thorsen er pr. 1. april 2017 ansat som lektor ved IKS.

07.04.2017 | Camilla Dimke

Den 1. april blev jeg ansat i et 3-årigt lektorat i diakoni på Afdeling for Teologi (IKS). Diakoni kan bedst forstås ”kristen social praksis” og har altid været en integreret del af kristendommen. Siden 2014 har IKS udbudt en tværfaglig kandidatgrad i diakoni og det er den, der bliver mit primære ansvarsområde. Efter at jeg i 2012 afsluttede min FKK-finansierede PhD i missionsteologi var jeg sammen med kolleger med til at udvikle planerne for en kandidatgrad i diakoni, samt at få ansøgningen igennem akkrediteringssystemet, således at vi i september 2014 kunne optage den første årgang. Uddannelsen består af studieelementer fra teologi, statskundskab og virksomhedsledelse og det var en spændende opgave at få et frugtbart tværfakultært samarbejde med kollegerne fra BSS i stand. Fra 2014 til 2017 har jeg været ansat i en postdoc-stilling på adjunktlignende vilkår (finansieret af FKK og AU). Mit postdoc-projekt ”Priests, Prophets and Healers” undersøgte – med udgangspunkt i feltarbejder i Guatemala – transformationen af det religiøse landskab i Guatemala og Latinamerika og hvordan denne påvirker særligt dem katolske kirke (se: http://projects.au.dk/priestsprophetshealers/). Som en del af mit institutarbejde har jeg i hele perioden varetaget administrationen af kandidatuddannelsen i diakoni.

Som forskningsmæssigt led i det netop påbegyndte lektorat vil jeg bl.a. undersøge, hvordan diakonalt arbejde i Danmark udfolder sig i spændingsfeltet mellem lokale menigheder, diakonale organisationer og kommunerne, der ofte står for en stor del af finansieringen af det diakonale sociale arbejde. Jeg vil fortsat arbejde ud fra en kvalitativ, empirisk tilgang, der kombinerer etnografi, religionssociologi og teologi. Jeg vil ligeledes – i forlængelse af min PhD og postdoc – analysere diakoniens væsen og rolle i både et økumenisk og globalt perspektiv.

Jeg er oprindelig uddannet BA i antropologi og cand.theol. fra Københavns Universitet (2007), men har siden 2009 haft min gang på Aarhus Universitet.

 

Seneste publikationer:

“Modern and Orthodox: the Transformation of Christianity in Atitlán and the Marginalization of Maya Traditionalism” in What is Human? Theological Encounters with Anthropology. Becker, E-M., Holm, B. K. & Dietrich, J. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.

“The Catholic Charismatic Renewal and the Incipient Pentecostalization of Latin American Catholicism” in Cambridge History of Religions in Latin America. Garrard-Burnett, V. & Freston, P. (red.). New York: Cambridge University Press, Kap. 30, s. 451-461, 2016.

“Catholic Pentecostals: The Betwixt Identity and Increasing Influence of Catholic Charismatics in Guatemala” in New Ways of Being Pentecostal in Latin America. Lindhardt, M. (red.). Lanham: Lexington Books, Kap. 3, s. 39-62, 2016.

“El Impacto de la Renovación Carismática en la Igesia Católica de Guatemala” in Anuario de Estudios Centroamericanos. 42, 1, s. 213-236, 2016.

“Trends in Global Catholicism: The Refractions and Transformations of a World Church” in Handbook of Global Contemporary Christianity: Themes and Developments in Culture, Politics, and Society. Hunt, S. (red.). Brill, Kap. 1, s. 29-48 20 s. (Brill Handbooks on Contemporary Religion, Vol. 10), 2015.

“Christianity in Latin America: Struggle and Accommodation” (med Martin Lindhardt) in Handbook of Global Contemporary Christianity: Themes and Developments in Culture, Politics, and Society. Hunt, S. (red.). Leiden: Brill, Kap. 8, s. 167-187 21 s. (Brill Handbooks on Contemporary Religion, Vol. 10), 2015.

Charismatic Practice and Catholic Parish Life: The Incipient Pentecostalization of the Church in Guatemala and Latin America. Leiden: Brill. 285 s. (Global Pentecostal and Charismatic Studies, Vol. 17), 2015.

Navne