IKS procesbeskrivelser

IKS procesbeskrivelser i forbindelse med ansøgninger til FKK og Carlsbergfondet er nu tilgængelig på MIKS under forskning.

I procesbeskrivelserne kan du se, hvilke frister det er nødvendigt at overholde for at få indhentet og underskrevet de nødvendige dokumenter til ansøgningen.