Gitte Vandborg Rasmussen -Ny PhD ved afdeling for Antropologi

Gitte vil arbejde med et projekt der har til formål at undersøge hvilken betydning tid og tidshåndtering har for danske familier der lever med ADHD.

06.09.2019 | Camilla Dimke

Mit navn er Gitte Vandborg Rasmussen. Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har været ansat i en ADHD-klinik for børn og unge de sidste mange år. I 2017 afsluttede jeg en master i sundhedsantropologi og har sideløbende haft tilknytning til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers forskningsafdeling med udarbejdelse af projekt, artikelskrivning, posterpræsentation m.m. Mit phd-projekt tager afsæt i mine erfaringer fra klinisk praksis koblet med antropologisk teori om familieliv, temporalitet og mental sundhed.

Formålet med projektet er at undersøge hvilken betydning tid og tidshåndtering har for danske familier der lever med ADHD. Studiet placerer sig indenfor en biosocial forståelsesramme og anskuer ADHD som et fænomen der knytter sig til individet, men i øvrigt udspiller sig som et relationelt fænomen indenfor en given historisk, geografisk og kulturel kontekst. Projektet ser på ADHD som en tidsforstyrrelse, og undersøger hvordan tidsproblemer udfolder sig i et moderne hverdagsliv præget af strukturelle tidslige vilkår. Projektet indeholder et evaluerende aspekt i forhold til den vejledning familierne har fået om ADHD fra det professionelle system, og reflekterer samtidig over hvordan tidshåndtering i hjemmene kan transformeres til mulig opkvalificering og nyudvikling af allerede eksisterende interventioner. Ved at forankre projektet tværdisciplinært med vejledere fra antropologi og psykiatri skabes mulighed for en videnskabelig dialog - her helt konkret for at skabe ny viden om familielivet med ADHD.


Kontakt

Gitte Vandborg Rasmussen
Institut for Kultur og Samfund - Afdeling for Antropologi
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg

gvr@cas.au.dk 

Navne