Frederik Vognsen Hansen - ny ph.d. ved afdeling for Historie og Klassiske Studier

Frederik Vognsen Hansen er indskrevet som ph.d. ved IKS pr. 1. februar 2017

12.01.2017 | Camilla Dimke

Jeg hedder Frederik Vognsen Hansen, 25 år cand. mag. i historie og dansk.  Bor i Vorbasse med min kæreste Line, der er gartner og vores datter Mathilde.

Mit projekt undersøger fænomenet ’at tage’ forstået som en særegen social praksis i Danmark, 1400-1600. Fænomenet henviser til et omfattende og forskelligartet kildemateriale, hvori (ofte ulovlig) borttagelse af gods, ejendom, ressourcer og dyr indtager centrale positioner: Der var altså en udbredt kultur for ’at tage’ i (sen)middelalderen, som endnu ikke er belyst. Fænomenets modsætning - ’at give’ - har på den modsatte side oplevet stor forskningsmæssig bevågenhed under indflydelse af Marcel Mauss arbejder, bl.a. i undersøgelser af middelalderens gave- og donationskultur. Projektet læner sig op mod en begyndende tysk/schweizisk forskningsmæssig interesse i emnet (zu) Nehmen im Mittelalter, hvilket projektet håbes at kunne bidrage til.

Navne