Eva Krause Jørgesen - Ny postdoc ved afdeling for Teologi

Eva Krause Jørgensen er pr. 1. august ansat som postdoc ved systematisk teologi

15.08.2016 | Camilla Dimke

Den 1. august startede jeg som post.doc ved systematisk teologi. Mit post.doc-stipendium er en del af et større AUFF NOVA-finansieret projekt, der overordnet beskæftiger sig med forholdet mellem sacramentalitet og socialitet i protestantiske samfund. I min del af projektet skal jeg bl.a. beskæftige mig med eksisterende protestantismeteorier, Luthersk ’politisk teologi’ og dens indflydelse på formationen af stat og samfund i Danmark.

Min baggrund er idéhistorisk. I november 2015 forsvarede jeg min ph.d.-afhandling i Idéhistorie ved Aarhus Universitet. I afhandlingen undersøgte jeg sproglige kampe samt politiske, sociale og økonomiske forestillinger i de offentlige såvel som statslige debatter om de store landboreformer i Danmark-Norge i slutningen af 1700-tallet. Fra efterårssemesteret 2015 til forårssemesteret 2016 har jeg arbejdet som ekstern lektor på Idéhistorie og Historie sammesteds, hvor jeg bl.a. underviste i forholdet mellem stat og offentlighed i Danmark-Norge i det lange 1700-tal.

Jeg har været og er stadig tilknyttet Forskningsenheden for den politiske og økonomiske tænknings historie. Siden 2012 har jeg siddet i redaktionen i Slagmark – Tidsskrift for Idéhistorie, hvor jeg bl.a. har været medredaktør på det seneste temanummer #73: Resiliens. Siden 2013 har jeg desuden været medlem af Dansk Selskab for 1700-talsstudier (samt International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)) og har derigennem været en del af anmelderkorpset i Sjuttonhundratal – Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.

Navne