Annette Fyllgraf Holst fastansættes som sekretær ved IKS

Sekretærvikar Annette Fyllgraf Holst ansættes i fast stilling som sekretær ved Afdelingen for Globale Studier i bygn. 1465-67.

Efter at have vikarieret i stillingen som sekretær efter Stephanie Comer, indtræder Annette Holst fra august i den faste stilling som afdelingssekretær. Fra vikariatet har Annette 10 måneders erfaring med opgaverne og er derfor allerede et kendt ansigt i huset. Annette varetager blandt andet ferie- og fraværsregistrering samt hjælp med rejse- og udgiftsafregninger for alle medarbejdere i 1465-67.

Før ansættelsen ved IKS  har Annette været tilknyttet AU i perioden fra 1983 til 1998 og dernæst været leder af administrationen ved Fujitsu i Aarhus.

Kontaktoplysninger: Annette Holst