Anne Agersnap - Ny ph.d. ved afdeling for Religionsvidenskab

pr. 1. september er Anne Agersnap ph.d.studerende med projektet: I krydsfeltet mellem samfund, kirke og individ – En undersøgelse af prædikenens indhold og udformning”

Dette efterår begynder mine fire år som ph.d.-studerende på afdeling for religionsvidenskab, hvilket jeg ser meget frem til. Jeg vil med mit projekt ”I krydsfeltet mellem samfund, kirke og individ – En undersøgelse af prædikenens indhold og udformning” undersøge, hvilke kontekster præster i den danske folkekirke navigerer imellem, når de udfærdiger søndagens prædiken.

Bag mig har jeg en bacheloruddannelse i religionsvidenskab med tilvalg på nordisk sprog og litteratur samt ét års kandidatstudier i de samme fag.

Med dette projekt er det min intention at indsamle et materiale bestående af prædikener, der er blevet til i årene 2011-2015 af folkekirkepræster fra hele landet. Prædikenerne vil blive samlet i en database, hvormed det bliver muligt at analysere dem digitalt ved hjælp af computerassisteret tekstanalyse.

Databasen vil være unik både i indhold og omfang og kunne give et betydeligt indblik i en del af dansk samtidskultur, da præsten i prædikenen dels taler ind i religionen med samtiden som horisont og dels ind i samtiden med religionen som horisont. Præsten forventes som prædikant nemlig både at forholde sig til et specifikt religiøst forlæg i form af den evangelietekst, som er søndagens prædikentekst, men også at reflektere over den virkelighed, der er genkendelig for menigheden her-og-nu. Jeg vil med dette projekt undersøge, hvilken indflydelse disse faktorer får for indholdet i prædikenen hos forskellige præster på forskellige søndage henover forskellige år.

Videre er det min hensigt at undersøge, hvorledes præsten med prædikenen navigerer imellem på én gang at være folkekirkelig repræsentant og troende individ. Da prædikenen er et element, der knytter sig til den danske folkekirke, vil det være naturligt at opfatte prædikenen og præsten som repræsentant for en institutionaliseret og konfessionelt betinget religionsform – den type, sociologer som Linda Woodhead har relateret til ’magt fra oven’ og som Meredith McGuire kalder ’officiel religion’. Imidlertid er det ikke givet, hvilket erfaringsgrundlag præsten vælger at tale ud fra i den enkelte prædiken, hvorfor den også kan give adgang til et individuelt trosindhold hos præsten. Derfor bør det ligeledes være muligt at relatere prædikenen til Woodheads og McGuires kontrasterende religionstyper (ift. de førnævnte) ’magt fra neden’ eller ’uofficiel religion’, og dermed anskue prædikenen som et fænomen, der bevæger sig imellem de to sfærer institutionel religiøsitet og individuel religiøsitet.

Hovedvejleder: Kirstine Helboe Johansen
Medvejleder: Uffe Schjødt