Anna Døssing Gunnertoft - ny ph.d.-studerende ved Afdeling for Teologi.

Pr. 1. marts 2017 er Anna Døssing Gunnertoft indskrevet som ny ph.d.-studerende ved Institut for Kultur og Samfund, hvor hun skal undersøge præsters forhold til konfirmationsforberedelse og konfirmation.

29.03.2017 | Camilla Dimke

Anna Døssing Gunnertoft skal foretage en kvalitativ undersøgelse af præsters forståelse af religiøs læring i konfirmationsforberedelse og konfirmation, som denne kommer til udtryk i præsters pædagogiske praksis som formidlere af kristendom. Det centrale punkt er forholdet mellem dåb og konfirmationsforberedelse/konfirmation og den praksis, der udfoldes her. En væsentlig del af materialet tilvejebringes gennem feltarbejde hos udvalgte præster og sogne i Aalborg stift. Ph.d.-projektet har tre hovedfelter: Teologi, religionspædagogik og praksis.

Ph.d.-projektet sker i samarbejde med Aalborg stift, hvor fordelingen er 50/50 mellem stiftet og projektet. Anna Døssing Gunnertoft er ansat som religionspædagogisk stiftskonsulent i Aalborg stift, hvor de primære arbejdsopgaver er supervision, kollegavejledning, efteruddannelseskurser m.v. for præster og kirke- og kulturmedarbejderne med særlig fokus på kirkelig undervisning. Anna Døssing Gunnertoft er cand. theol. og cand. pæd. i pædagogisk filosofi. Begge kandidatgrader er fra Århus Universitet.

Projektet hører hjemme under praktisk teologi og finansieres delvist af Aalborg stift i samarbejde med universitetet.  Vejleder er Kirstine Helboe Johansen

Navne