Andres Wulff Vissing Christensen - Ny ph.d. ved afdeling for Historie og Klassiske Studier

Andres er indskrevet som ph.d. ved CAS fra 1. septmeber, hvor han skal undersøge forskellige aspekter af den dansk-norske gejstlige administration i perioden fra 1737 til 1800.

04.10.2017 | Camilla Dimke

Jeg skal i de næste tre år undersøge forskellige aspekter af den dansk-norske gejstlige administration i perioden fra 1737 til 1800. Med gejstligheden som udgangspunkt ser jeg mulighed for at beskæftige mig med tematikker som ligger mit faglige hjerte nærmest: sekularisering, politisk kultur og hvorledes en specifik, skandinavisk politisk kultur funderet på enevældig ideologi, protestantisme og en deraf afledt gradvis inkorporering af oplysningsfilosofi og -tanker formede sig århundredet igennem.

Den gejstlige administrations formelle og private korrespondance mellem de administrative lag i ind- og udland giver gode muligheder for at undersøge de holdninger og diskussioner, som forekom indenfor en samfundsgruppe, der populært er blevet set som enevældens og ortodoksiens forfægtere. De forskellige samfunds- og religionsopfattelser som sognepræster, provster og bisper gav udtryk for, vidner om en politisk kultur, der frem for at være uniform og monolitisk var elastisk og kompleks, hvilket danner grundlag for min hypotese: at for at komme nærmere en forståelse af en samlet, politisk kultur, må man anskue de umiddelbare paradokser og modsætninger i meningsytringer som en samlet krop. Snarere end at virke som antagonistiske elementer, var det netop den specifikke anvendelse af eksempelvis enevældsideologiske og forskellige religiøse- og oplysningsfilosofiske betragtninger, som i indbyrdes relation bidrog til at konstituere den dansk-norske politiske kultur. Dette søges i sidste ende at blive udfoldet ved hjælp af metodiske greb hentet fra begrebs- og mikrohistorien, hvor jeg særligt har god erfaring med førstnævnte fra tidligere arbejde
 
Privat er jeg gift med Lise, og sammen har vi Hannah på 2 ½ år, som begge bidrager til at gøre min hverdag mere underholdende og jordnær. Jeg kommer med en kandidatgrad fra historie på Københavns Universitet og en stilling som arkivar på Rigsarkivet i København, så jeg glæder mig meget til at stifte nærmere bekendtskab med Aarhus og arbejde på projektet under Charlotte Appels og Nina Koefoeds kyndige vejledning.

Navne