Aktuelle opslag


Institut for Kultur og Samfund offentliggør løbende aktuelle opslag fra både danske og internationale fonde i nyhedsbrevet.

I samarbejde med Forskningsstøtteenheden faciliterer instituttet særlige supportprocesser for større opslagsrunder (fx fra Danmarks Frie Forskningsfond, Carlsbergfondet og Velux Fondens kernegruppeprogram) og for ansøgninger til det Europæiske Forskningsråd.

På Forskningsstøtteenhedens hjemmeside kan du læse mere om de forskellige EU forskningsmidler.


Danmarks Frie Forskningsfond - Inge Lehmann-programmet

Der i 2021 afsat 110 millioner kroner til Inge Lehmann-programmet, der har til formål at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark. Læs mere om programmet her.

Bemærk følgende:

 • Budget:
  I 2021 i alt afsat 110 mio. kr. inkl. overhead til programmet. En Inge Lehmann-bevilling kan være på op til 2 mio. kr. ekskl. overhead, hvorved der forventes givet 30-40 bevillinger i 2021.
   
 • Formål:
  at styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark. Programmet er åbent for alle fagområder og for både mænd og kvinder, men gennem dispensation efter ligestillingslovens § 3 vil DFF som udgangspunkt vælge kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af lige kvalifikationer mellem to ansøgere.
   
 • Ansøger:
  - skal være ansat som adjunkt/lektor, forsker/seniorforsker eller docent på en dansk forskningsinstitution – er der indgået aftale om ansættelse inden for en af de nævnte stillingskategorier, men endnu ikke tiltrådt stillingen, skal der vedlægges ansættelsesbrev i ansøgningen.
  - skal ved ansøgningsfristens udløb have opnået ph.d.-graden eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed (f.eks. positiv adjunktbedømmelse), inden for minimum 3 og maksimum 6 år. Efter ph.d.-graden skal man have opnået betydelig selvstændig forskningserfaring.
  - skal være ansat på en dansk forskningsinstitution i hele projektperioden.

IKS interne proces for ansøgere findes her.

Find flere relevante opslag

ResearchProfessional er en ekstern fondsdatabase, som dækker både danske og internationale opslag inden for alle fagområder, og som alle ansatte på AU har adgang til.

 Du kan oprette din profil her.