Forskningsorganisering


Instituttets forskning spænder vidt og rammesættes på flere institutniveauer og foregår både i forskningsprojekter, -centre. -programmer og -enheder.

Instituttets forskningsudvalg mødes én gang om måneden. Udvalget fungerer som rådgivnings- og sparringsorgan for institutlederen i forskningsstrategiske sammenhænge og som strategisk bindeled mellem forskningsagendaer på IKS og strategiske tiltag på fakultets- og universitetsniveau.

Læs mere om forskningsorganiseringen på IKS her (link følger)