Single news

Brian Degn Mårtensson - ny Ph.d. ved afdeling for Teologi

Brian Degn Mårtensson er indskrevet som Ph.d. ved IKS pr. 1. februar 2017.

Jeg hedder Brian Degn Mårtensson, og er forfatter til en lang række bøger om filosofi, pædagogik og uddannelse. Jeg har tidligere arbejdet med skole og myndighedsudøvelse i kommunalt og regionalt regi, efterfulgt af en årrække som lektor på University College Sjælland. Mit phd-projekt har til formål at bidrage til en mulig nuancering af forståelsen af Grundtvigs pædagogiske og politiske tænkning, samt udfolde teoretiske karakteristika herved. Bl.a. er det ambitionen at bidrage til en kvalificering af den videnskabelige debat ved tekstnært at præsentere dokumenterede bud på, hvordan Grundtvigs kombination af oplysningsfilosofiske og romantiske inspirationer kan implicere en form for ”førrationel førstebevægelse”, som pædagogisk filosofi – før som nu – har vanskeligt ved at komme uden om at diskutere: Hvorfor skal noget bestemt virke, hvis vi ikke først har tillagt det værdi? Hvad skal vi i grunden have kær? Altså: Hvad skal vi virke for? I tråd med ovennævnte vil projektet undersøge forholdet mellem (idehistorisk set) rationelle og eksistentielle elementer i en Grundtvig-inspireret pædagogisk argumentation. Dette vil blive modstillet af samme analytiske tilgang til især Abraham Lincolns tekster og virke, der i USA indtager en sammenlignelig position som kanonisk national referenceramme.