Uddannelse

Guide til studieadministration

Studieadministrationen er opdelt i tre "bånd" eller afdelinger der tager sig af henholdsvis:

  • Undervisnings- og eksamensplanlægning (UVAEKA),
  • Sagsbehandling, studienævns- og UFU-betjening samt uddannelseskvalitet (SNUK)
  • Vejledning og studieinformation (VEST)

Alle uddannelser har en række fast tilknyttede administrative medarbejdere fra de respektive afdelinger, der betjener fagets VIP'er og studerende.

Se oversigt over de faglige teams tilknyttet IKS

Udvalg om uddannelse på fakultet og universitets niveau

Arts Uddannelsesforum:

Uddannelsesforum Arts støtter Arts’ uddannelsesledelse og -organisation i arbejdet med fakultetets uddannelsesstrategi. Uddannelsesudvalg Arts drøfter og rådgiver om uddannelsesinitiativer og -ideer og bidrager til en åben dialog og tæt samarbejde på uddannelsesområdet på Arts.

AU's Udvalg for Uddannelse:

Udvalget for Uddannelse arbejder med tre uddannelsesmæssige topprioriteter:

  • Hæve uddannelseskvalitet
  • Øge studieintensitet
  • Bedre match

Udvalget består af prorektor for uddannelse, alle prodekaner for uddannelse samt samt øvrige faste deltagere.

Kontakt

42403 / i29