Forskningsudvalg

Institut for Kultur og Samfunds forskningsudvalg har til opgave at rådgive og bistå institutlederen, der som overordnet forskningsleder har ansvaret for instituttets forskningsstrategi og forskningsproduktion.

Sekretariat: Forskningskonsulent Signe A. E. Larsen, saelarsen@hum.au.dk

42364 / i29