Tobias Dias - Ny PhD studerende ved afdelingen for Filosofi og Idehistorie

03.02.2017 | Mai Korsbæk

Tobias starter 1 februar 2017 som PhD studerende ved Institut for Kultur og Samfund med projektet: ”Poetisk historieskrivning”.

Jeg er BA i idéhistorie og litteraturhistorie, og begyndte i sommeren 2015 som kandidatstuderende på Idéhistorie. Mit projekt har titlen ”Poetisk historieskrivning”. Projektet er historisk forankret i mellemkrigstiden, og vil undersøge en række intellektuelle (Aby Warburg, Walter Benjamin mfl.) og avantgardekunstneres (August Sander mfl.) udforskning af historieskrivningen betragtet som en særlig kritisk hermeneutisk og æstetisk erfaring af historien. Mere generelt arbejder jeg i krydsfeltet mellem idéhistorie, filosofisk æstetik og hermeneutisk fænomenologi.

 

 

 

 

Filosofi og Idéhistorie
42349 / i29