Centeradministrator ved Interacting Minds Centre.

Anne-Mette Pedersen er pr. 1. januar fastansat i stillingen som centeradministrator ved Interacting Minds Centre.

11.01.2017 | Camilla Dimke

Anne-Mette Pedersen er pr. 1. januar ansat i fast stilling som centeradministrator ved Interacting Minds Centre. Anne-Mette har i en periode haft en midlertidig ansættelse i samme stilling og med afklaring af centrets fremtid er denne nu gjort tidsubegrænset. Anne-Mette vil fortsat tage hånd om centrets mange danske og internationale medarbejder og gæster og varetage centrets daglige drift. Hun vil desuden medvirke til præsentation og formidling af centrets aktiviteter i nyhedsbreve og på hjemmesider, ligesom hun vil støtte centerlederen med økonomistyring og afrapporteringer til AU og eksterne bevillingsgivere.

Anne-Mette kommer fra en tilsvarende stilling som administrativ leder ved Institut for Klinisk Medicin, MINDLab og CFIN ved Aarhus Universitet.

Navne
42349 / i29